Izba Regionalna

Z A P R A S Z A M Y    D O    Z W I E D Z A N I A   I Z B Y

« powrót

Wystawa zdjęć – Rodaków: duchowieństwo…

18 19 17 16 15 14 13 11 12 10 9 8 7 6 4 5 3 1 2 20

« powrót

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pt: "Remont, wyposażenie i promocja Izby Regionalnej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod w. Św. Mikołaja w Witanowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi