Izba Regionalna

Z A P R A S Z A M Y    D O    Z W I E D Z A N I A   I Z B Y

Zapraszamy do zwiedzania

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Izby.

Możliwość obejrzenia eksponatów z pomocą przewodnika podczas wakacji – po uzgodnieniu telefonicznym

tel.: +48696071573

Podczas miesięcy zimowych: grudzień – luty zwiedzać Izbę można w niedziele o godz. 10.30-12.

SONY DSC

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pt: "Remont, wyposażenie i promocja Izby Regionalnej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod w. Św. Mikołaja w Witanowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi